Kontakt

IČO: 48011908
DIČ: 1046897390
IČ DPH: SK1046897390
Spoločnosť DOMA
Komarno je platcom DPH.
Všetky ceny v našom obchode (maloobchod) sú zmluvné, uvádzané s DPH a sú konečné.
Miesto pre osobný odber (adresa prevádzky): DOMA Komarno, Námestie Kossutha 8 94501 Komarno Slovenská republika

Fakturačná adresa:
Doma
Meštianska 2628/4
Komárno 945 01
Slovensko

Bankové spojenie:
číslo účtu : 5067269955/0900
IBAN : 09000000005067269955
BIC : GIBASKBX